Ρύθμιση συνδρομής για ανέργους ενόψει των εκλογών στον ΕΔΟΕΑΠ

25 Φεβρουαρίου 2013

 

Εφαρμόζοντας σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΜ-Θ (Μάρτιος 2011), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διευκολύνει τη συμμετοχή των ανέργων μελών και όσων βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας στις αρχαιρεσίες για την εκλογή εκπροσώπων στον ΕΔΟΕΑΠ, με τον ακόλουθο τρόπο:

Όσοι από τους εν λόγω συνάδελφους οφείλουν τη συνδρομή για το έτος 2012 θα μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές καταβάλλοντας 40€.

Το ποσό που υπολείπεται ώστε να θεωρηθούν οικονομικά τακτοποιημένοι, με βάση το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, θα πιστωθεί από την Ένωση ως δάνειο και θα παρακρατηθεί από οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι άνεργοι συνάδελφοι το Πάσχα (ή θα ζητηθεί μαζί με τη συνδρομή του 2013 από συναδέλφους που δε θα είναι πια σε καθεστώς ανεργίας-επίσχεσης).  

Οι άνεργοι συνάδελφοι που οφείλουν συνδρομές για έτη πριν από το 2012 θα πρέπει να τις εξοφλήσουν για να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

 

Facebook Twitter