Ρύθμιση συνδρομής για ανέργους ενόψει των εκλογών στον ΕΔΟΕΑΠ

4 Μαρτίου 2015

Εφαρμόζοντας σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΜ-Θ (Μάρτιος 2011), το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι θα διευκολυνθεί η συμμετοχή των ανέργων μελών και όσων βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας στις αρχαιρεσίες για την εκλογή εκπροσώπων στον ΕΔΟΕΑΠ (Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015), με τον ακόλουθο τρόπο:

Όσοι από τους εν λόγω συνάδελφους οφείλουν τη συνδρομή για το έτος 2014 θα μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές καταβάλλοντας 20€.

Το ποσό που υπολείπεται (55 ευρώ) ώστε να θεωρηθούν οικονομικά τακτοποιημένοι, με βάση το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, θα πιστωθεί από την Ένωση ως δάνειο και θα παρακρατηθεί από οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι άνεργοι συνάδελφοι το Πάσχα, εφόσον τη δικαιούνται.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο για όσους οφείλουν συνδρομή του 2014 και όχι και προηγουμένων ετών.

Facebook Twitter