Ρύθμιση για τη συμμετοχή ανέργων μελών στη Γενική Συνέλευση

17 Μαΐου 2012

 

Εφαρμόζοντας σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΜ-Θ (Μάρτιος 2011), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διευκολύνει τη συμμετοχή των ανέργων μελών και όσων βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας στη συλλογικές διαδικασίες του επόμενου χρονικού διαστήματος, με τον ακόλουθο τρόπο:

Όσοι από τους εν λόγω συνάδελφους οφείλουν τη συνδρομή για το έτος 2011 θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καταβάλλοντας 40€.

Το ποσό που υπολείπεται ώστε να θεωρηθούν οικονομικά τακτοποιημένοι, με βάση το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, θα πιστωθεί από την Ένωση ως δάνειο και θα παρακρατηθεί από την οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι άνεργοι συνάδελφοι τα επόμενα Χριστούγεννα (ή θα ζητηθεί μαζί με τη συνδρομή του 2012 από συναδέλφους που δε θα είναι πια σε καθεστώς ανεργίας)  

Οι άνεργοι συνάδελφοι που οφείλουν συνδρομές για έτη πριν από το 2011 θα πρέπει να τις εξοφλήσουν για να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter