Ρύθμιση για συμμετοχή ανέργων σε Γενική Συνέλευση – Εκλογές

22 Μαΐου 2014

 

Εφαρμόζοντας σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΜ-Θ (Μάρτιος 2011), το Διοικητικό Συμβούλιο διευκολύνει τη συμμετοχή των ανέργων μελών και όσων βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας στη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες, με τον ακόλουθο τρόπο:

Όσοι από τους εν λόγω συνάδελφους οφείλουν τη συνδρομή για το έτος 2013 θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες καταβάλλοντας 20€.

Το ποσό που υπολείπεται ώστε να θεωρηθούν οικονομικά τακτοποιημένοι, με βάση το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, θα χρεωθεί από την Ένωση ως δάνειο και θα παρακρατηθεί από την οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι άνεργοι συνάδελφοι τα επόμενα Χριστούγεννα (ή θα ζητηθεί μαζί με τη συνδρομή του 2014 από συναδέλφους που δε θα είναι πια σε καθεστώς ανεργίας).

Οι άνεργοι συνάδελφοι που οφείλουν συνδρομές για έτη πριν από το 2013 θα πρέπει να τις εξοφλήσουν για να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Facebook Twitter