Ψήφισμα του Τμήματος Δημοσιογραφίας ΑΠΘ για τις επιθέσεις σε ΕΣΗΕΜ-Θ, ΔΕΠΘΕ

28 Δεκεμβρίου 2017

Ψήφισμα

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στα γραφεία της ΕΣΗΕΜ-Θ και τις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (TV-100). Οι επιθέσεις αυτές στρέφονται ενάντια στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών και τη Δημοκρατία συνιστώντας μια προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκράτησης.

Απαιτείται να απαντήσουμε άμεσα και ουσιαστικά ως κοινωνία και πολιτεία προκειμένου να θωρακίσουμε τον πλουραλισμό και την ελευθερία έκφρασης απέναντι σε όσους συστηματικά προσπαθούν να φιμώσουν και να απαξιώσουν το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας θα συνεχίσει να εργάζεται σταθερά για την εμπέδωση της δημοκρατίας στη δημόσια σφαίρα και την ανάδειξη του δημοσιογραφικού λειτουργήματος που πλήττεται μεταξύ άλλων και από τέτοιου είδους επιθέσεις.

Τμήμα Δημοσιογραφίας ΑΠΘ

Facebook Twitter