Ψήφισμα της UNI MEI υπέρ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

22 Ιουνίου 2012

 

Ψήφισμα με το οποίο καλεί τους πολίτες όλων των χωρών να αντισταθούν στις προσπάθειες των κυβερνήσεων να απαξιώσουν τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς εξέδωσε η Παγκόσμια Συνδικαλιστική  Οργάνωση των Εργαζομένων στον χώρο του Θεάτρου, του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης (UNI MEI). 

Με αφορμή την 23η Ιουνίου, που έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Ημέρα των Δημόσιων Υπηρεσιών όλων των κρατών του κόσμου, η διεθνής οργάνωση εισημαίνει τα ακόλουθα: 

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών στα κοινά και στη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή. Για πολλούς ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας τους είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για την πολιτική, τον πολιτισμό και την ευρύτερη κοινωνία. Η UNESCO έχει δεσμευθεί να στηρίξει την προώθηση των δημόσιων ραδιοτηλεοράσεων, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των λαών ως συνόλων πολιτών και όχι ως καταναλωτών. Η πλειοψηφία του πληθυσμού μιας χώρας, και κατά συνέπεια και οι μειονότητες, γίνονται αποδέκτες των προγραμμάτων των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, που έτσι συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων και στην εξ αυτής βελτίωση της κοινωνίας. Συνεπώς ένας δημόσιος φορέας ραδιοφώνου και τηλεόρασης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Παγκοσμιότητα, ποικιλομορφία, ανεξαρτησία, αμεροληψία, καινοτομία, ευρεία κάλυψη, υψηλή τεχνική ποιότητα και υψηλό επίπεδο παραγωγής. Ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα πρέπει να προσφέρει προγράμματα που να κατοπτρίζουν τις πολιτισμικές, τις γλωσσικές και τις εδαφικές διαφορές της χώρας στην οποία εκπέμπει.

Η Σύμβαση για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων, κατοχυρώνει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη “μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία και για την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης στις χώρες τους”, υιοθετώντας δραστηριότητες “για την προώθηση της πολυμορφίας των μέσων ενημέρωσης, με γνώμονα τις αρχές λειτουργίας των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών”. Αυτές οι αρχές πρέπει να στηρίζουν και να ενισχύουν όλες τις δραστηριότητες ενός δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Με δεδομένο ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας εστιάζει το ενδιαφέρον του στα λιγότερο προνομιούχα τμήματα της κοινωνίας, το κράτος πρέπει να στοχεύει στην άμβλυνση κι όχι στη διεύρυνση των διαφοροποιήσεων μεταξύ των κοινωνικών ομάδων του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή προσβάσιμων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα πρέπει επίσης να λειτουργεί ως κίνητρο για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Πρέπει να αποτελεί έναν πυλώνα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβάλλοντας στην παιδεία και στην καλλιέργεια των πολιτών, με στόχο τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Προς τούτο είναι ανάγκη να υπάρχει ειδικός προγραμματισμός με σκοπό να καλυφθούν τα κενά που δημιουργούνται από τον ιδιωτικό τομέα, που εστιάζει στο εμπορικό κέρδος.

Οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, έχουν υποστεί σοβαρές περικοπές λόγω της οικονομικής κρίσης, σε πολλές χώρες, όπου οι κυβερνήσεις και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιβάλλουν αυστηρά προγράμματα λιτότητας. Τόσο οι αποτυχίες των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και των εκφραστών τους, όσο και οι πολιτικές λιτότητας, βλάπτουν την απασχόληση, τη δημιουργικότητα, την πλουραλιστική πληροφόρηση και τη δημοκρατία.

Ως εκ τούτου, τα συνδικάτα, που εκπροσωπούν τους εργαζομένους στις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, στηρίζουν το θετικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην ενίσχυση της δημοκρατίας στις κοινωνίες μας και στην ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Γι αυτό ζητάμε από όλες τις χώρες να δεσμευθούν στην υπεράσπιση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας επαρκή κονδύλια για την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί παραπάνω.

Η πρόσβαση του πολίτη σε ένα πλουραλιστικό περιβάλλον με πολλές απόψεις και φωνές, πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμά του. Αν οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες αφεθούν να φθίνουν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, θα χαθεί μια σημαντική φωνή της κοινωνίας. Υποστήριξη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση σημαίνει ενθάρρυνση πολλών διαφορετικών φωνών να μιλήσουν. Η πολυφωνία είναι σημαντική για μια ανοιχτή δημοκρατική χώρα και η Δημόσια ραδιοτηλεόραση βοηθά τους ανθρώπους να ασκούν τα δημοκρατικά δικαιώματά τους, παρέχοντάς τους πληροφορίες για την κοινωνία που ζουν. 

Για όλα τα παραπάνω λέμε στους πολίτες του κόσμου:

• Αντισταθείτε στις απόπειρες καταστροφής της δημόσιας τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του διαδικτύου.

• Τιμήστε και υποστηρίξτε τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό στη χώρα σας.

• Τα Δημόσια ΜΜΕ είναι μια πολύτιμη υπηρεσία παροχής πληροφοριών και ποιοτικής ψυχαγωγίας για όλους

• Αγκαλιάστε και στηρίξτε τα δημόσια ΜΜΕ.

• Σκεφτείτε ότι η δημοκρατία δεν είναι ποτέ αρκετή. Αγωνιστείτε για περισσότερη.

•Συνειδητοποιήστε ότι κάθε δημοκρατικό δικαίωμα που έχει κατακτηθεί είναι χρήσιμο στον αγώνα για περισσότερη δημοκρατία. 

Facebook Twitter