Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης

21 Μαΐου 2007

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2007, εξέτασε το ζήτημα του δομημένου ομολόγου αξίας 130 εκατομμυρίων ευρώ που προμηθεύτηκε το ΤΣΠΕΑΘ και αποφάσισε να απαιτήσει:

 

  • Να επιστραφούν άμεσα τα χρήματα του αποθεματικού του ΤΣΠΕΑΘ, τόσο το αρχικό κεφάλαιο όσο και οι τόκοι.
  • Να παραιτηθεί άμεσα ο Πρόεδρος του Ταμείου.
  • Να αποδοθούν ευθύνες σε κάθε εμπλεκόμενο.
  • Να διασφαλιστεί με νομοθετική ρύθμιση η θεσμική εκπροσώπηση όλων των Ενώσεων του κλάδου στο Δ.Σ. του ΤΣΠΕΑΘ.
  • Να διοριστεί νέος πρόεδρος με την σύμφωνη γνώμη όλων των Ενώσεων.
  • Να διασφαλιστεί η μη τοποθέτηση αποθεματικών σε πάσης φύσεως χρηματοοικονομικό «τζόγο».

 
 

 

Η Γενική Συνέλευση

 

Facebook Twitter