Ψηφιοποίηση αρχείου Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.

8 Ιουνίου 2006

 

Η «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη» της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. γίνεται πραγματικότητα χάρη στην αξιοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ιστορικό αρχείο της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. (εφημερίδες, έντυπα) θα διατίθεται σε ψηφιακή μορφή από τον Δεκέμβριο του 2006. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αξιοποιεί το αρχειακό υλικό και να εντοπίζει πηγές πληροφόρησης μέσω διαδικτύου.
Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί στο διάστημα Ιούνιος 2006 – Δεκέμβριος 2006, εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, που αποδέχθηκε σχετικό αίτημα της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για να συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό για τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. και στο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη από τον υπουργό Επικρατείας Θ. Ρουσόπουλο την περασμένη εβδομάδα.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα έχει εγκατασταθεί ο αναγκαίος εξοπλισμός και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η επιμόρφωση του προσωπικού της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για την ηλεκτρονική διαχείριση του αρχείου.
Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης προβλέπεται η επιμόρφωση και συναδέλφων, που θα ήθελαν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους. Με νεότερη ανακοίνωση, που θα εκδοθεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2006, θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για τους όρους συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.        
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter