ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου ΔΙΔΩ: ενΔυνάμωση της προστασΙας των Δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιΩν ψυχικής υγείας

1 Απριλίου 2022

 

Το ΚΜΟΠ και η ΕΣΗΕΜ-Θ σας προσκαλούν στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου «ΔΙΔΩ : ενδυνάμωση της προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας» που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου  2022, από τις  11.00 έως τις  13.30, στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΗΕΜ-Θ Στρ. Καλλάρη 5, Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εργαζόμενους στον τομέα της ψυχικής υγείας:

εργαζόμενους στα ΜΜΕ

φοιτητές και σπουδαστές σχολών ΜΜΕ

δημοσίους υπαλλήλους

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας

κρατικούς και κοινωνικούς φορείς, φορείς άσκησης και χάραξης πολιτικής

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 

Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν αποτελέσματα έρευνας μικρής κλίμακας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο σχετικά με την η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματικών κλάδων, φορέων  και του κοινωνικού συνόλου σε ζητήματα ψυχικής υγείας και προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.Περισσότερες πληροφορίες: ΚΜΟΠ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Σούρδα, 2310 534322

Το έργο ΔΙΔΩ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το KMOP και εταίρο την ΕΣΗΕΜ-Θ.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Πρόσκληση

Facebook Twitter