Πρόσκληση σε συνέδριο

29 Σεπτεμβρίου 2015

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα»
στο πλαίσιο της Δράσης 34 «Προώθηση της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

 

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Facebook Twitter