Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας 11/4/2012

6 Απριλίου 2012
 
Η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» σας προσκαλούν σε συνάντηση εργασίας την Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου, στις 11 π.μ. στην αίθουσα συνεδρίων της Ένωσης (Στρ. Καλλάρη 5, 3ος όροφος).

Στη συνάντηση, στην οποία, πέρα από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας και διαχειριστές-εκτελεστές Έργων, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο των δράσεων αυτών.
Μείζων στόχος είναι να αναπτυχθεί διάλογος με τους δημοσιογράφους της Μακεδονίας-Θράκης, ώστε να βελτιωθούν οι ενέργειες δημοσιότητας και να διερευνηθούν προσεγγίσεις που τα δημοσιογραφικά εργαλεία μπορούν να κομίσουν στην αποτελεσματική εκτέλεση των έργων.
Οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση παρακαλούνται να ενημερώσουν με e-mail τη γραμματεία της ΕΣΗΕΜ-Θ (info@esiemth.gr) ως την Μ. Δευτέρα 9 Απριλίου, 14.00. Για τους συμμετέχοντες δημοσιογράφους από την περιφέρεια προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση.
 
Το πρόγραμμα της συνάντησης εργασίας είναι το ακόλουθο:
11:00 – 11:15
Χαιρετισμοί (ΕΣΗΕΜ-Θ &  ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»)
11:15 – 11:40
Παρουσίαση Προγραμμάτων Βαλκανικής Χερσονήσου – Μαύρης Θάλασσας και Προγραμμάτων Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»)
11:40 – 12:00
Παρουσίαση Προγραμμάτων στη Μεσόγειο και την Αδριατική (ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»)
12:00 – 12:15
Πληροφόρηση & Δημοσιότητα: πολιτική και εργαλεία (ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»)
12:15 – 13:00
Παρουσίαση Έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (προσκεκλημένοι φορείς)
13:00 – 13:45
Στρογγυλή τράπεζα
13:45
Γεύμα εργασίας
 
        
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
 
Facebook Twitter