Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

3 Δεκεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στη συνεδρίασή του της 5ης Νοεμβρίου 2019 αποφάσισε και καλεί τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1 του Καταστατικού, σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέξανδρος» (πρώην κινηματογράφος), Εθνικής Αμύνης 1,  με θέμα:

  1. Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού ΕΣΗΕΜ-Θ

Το υλικό για  τη Γενική Συνέλευση αποστέλλεται στα μέλη ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Καταστατικού επειδή η Συνέλευση αφορά σε αναθεώρηση του Καταστατικού, για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/2 των τακτικών μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα (έχουν δηλαδή καταβάλει και τη συνδρομή για το 2018) και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, τα μέλη εκτός νομού Θεσσαλονίκης, που θα χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο θα αποζημιωθούν με 0,21€/χλμ. συν τα έξοδα διοδίων. Όσα μέλη μετακινηθούν με ΚΤΕΛ θα τους καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία τις σχετικές αποδείξεις (βενζίνη, διόδια, εισιτήρια).

Facebook Twitter