Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση ΕΔΟΕΑΠ

9 Σεπτεμβρίου 2013

Λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουνίου 2013 και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 25 του Καταστατικού, η Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σας προσκαλεί εκ νέου στην Α΄ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων-μελών του Οργανισμού που η σύγκλησή της προβλέπεται από τα άρθρα 15 και 25 του Καταστατικού.

Οι ημερομηνίες σύγκλησης της Συνέλευσης αυτής καθορίσθηκαν ως εξής, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού:

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

            Συγκαλείται την 9η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα  στις  12.00 το μεσημέρι  στην  Αίθουσα Συνεδριών του κτιρίου του ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 και Ηριδανού 5-1ος όροφος) με τα ακόλουθα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης

2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2012

 4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.

 5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2012

 6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2013

 Η απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/3 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  τη 19η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη στις  12.00 το μεσημέρι στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/4  των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση 

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  την  26η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη στις  12.00 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο CARAVEL ( Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ )  με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 Η απαρτία στην τρίτη αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/10  των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Facebook Twitter