Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Γραφείο Τύπου

29 Ιουλίου 2010

 

Η υφυπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Τζάκρη Θεοδώρα ενημέρωσε την ΕΣΗΕΜ-Θ ότι προτίθεται να προσλάβει ως μετακλητό υπάλληλο έναν δημοσιογράφο ο οποίος θα έχει καθήκοντα του υπευθύνου τύπου.

Απαραίτητα προσόντα αποτελούν το πτυχίο ανώτατης σχολής και η καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητό προσόν αποτελεί η δημοσιογραφική εμπειρία σε τοπικό και πολιτικό ρεπορτάζ. Θα εκτιμηθεί επίσης και η πιθανή εμπειρία σε γραφείο τύπου.
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΣΗΕΜ-Θ info@esiemth.grτο αργότερο έως τις 13 Αυγούστου. Η αξιολόγηση των βιογραφικών και η επιλογή θα γίνει από την ίδια την υφυπουργό.
 
 
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter