Πρόσκληση ενδιαφέροντος

26 Ιανουαρίου 2012
 
Στο πλαίσιο της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»: Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης καλεί τις Εταιρίες Συμβούλων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν στη γραμματεία της ΕΣΗΕΜ-Θ οικονομικές προσφορές για τα εξής:

  • Προετοιμασία φακέλου για τη λήψη διαχειριστικής επάρκειας τύπου Γ΄.
  • Προετοιμασία και υποβολή πρότασης για την κατάρτιση ανέργων δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης. Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ και η προθεσμία για την κατάθεσή τους λήγει στις 11 π.μ. της Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2012.
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Facebook Twitter