Δείτε σε αυτό το αρχείο τον τιμοκατάλογο και τα αναλυτικά στοιχεία της προσφοράς.

Nova Offer_ESIEMTH