Προγράμματα εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

23 Σεπτεμβρίου 2008
 
Τρεις θέσεις σε προγράμματα εξειδίκευσης προσφέρει σε δημοσιογράφους μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με πρωτοβουλία του Πρύτανη, καθηγητή Η. Κουσκουβέλη.

 Το πρώτο πρόγραμμα, στο οποίο παραχωρείται μία θέση, έχει τίτλο «Ειδικά Θέματα Πολιτικής Επικοινωνίας», είναι διάρκειας 50 ωρών, αρχίζει στις 17 Οκτωβρίου 2008 και ολοκληρώνεται στις 14 Νοεμβρίου 2008. Θα διεξάγεται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές και δικαιολογείται πολύ περιορισμένος αριθμός απουσιών.
Το δεύτερο πρόγραμμα, στο οποίο παραχωρούνται δύο θέσεις, έχει τίτλο «Λήψη αποφάσεων, κρίση, διαπραγμάτευση», είναι διάρκειας 20 ωρών και θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.
 
Στους συμμετέχοντες, εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος, παρέχεται πιστοποιητικό εξειδίκευσης, διαφορετικά τους δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 
Οι συνάδελφοι που θέλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Μορφωτικού Ιδρύματος. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής για το πρώτο πρόγραμμα λήγει στις 10 Οκτωβρίου.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter