Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών – Αιτήσεις συμμετοχής

6 Ιουλίου 2009
 
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών την περίοδο Σεπτέμβριος 2009 – Ιούνιος 2010 προετοιμάζει η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης.
Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια αυτού που εφαρμόστηκε πιλοτικά στο χρονικό διάστημα Μάρτιος-Ιούνιος 2009 και θα περιλαμβάνει:

 1.Δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας ενός έως τριών ετών, με τη συμμετοχή των γονέων.
2.Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά τριών έως πέντε ετών.
3.Πρόγραμμα «Ρυθμός – Κίνηση – Κρουστά» για παιδιά έξι έως εννέα και δέκα έως δώδεκα ετών.
4.Εκμάθηση αγγλικών μέσα από παιχνίδι, θέατρο, χορό, εικαστικά, για παιδιά έξι έως εννέα και δέκα έως δώδεκα ετών.

 Οι δραστηριότητες 1 και 2 θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη (απόγευμα), ενώ οι 3 και 4 κάθε Σάββατο (πρωί).
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του προγράμματος είναι να συγκροτηθούν τμήματα τουλάχιστον 15 ατόμων για καθεμιά από τις δραστηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα.
 
Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να στείλουν στη γραμματεία της Ένωσης με email (info@esiemth.gr) ή με φαξ (2310220349) μια αίτηση συμμετοχής, στη οποία να αναφέρουν την ηλικία που θα έχει το παιδί τους τον Σεπτέμβριο του 2009 και τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν.
 
Βάσει των αιτήσεων συμμετοχής που θα έχουν συγκεντρωθεί ως τις 14 Αυγούστου 2009 θα καταρτιστεί το οριστικό πρόγραμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter