#PRESS_local: ψηφιακή πλατφόρμα για τις συνθήκες εργασίας στα περιφερειακά ΜΜΕ – Εκκίνηση από την Αλεξανδρούπολη στις 18/3/2023

6 Μαρτίου 2023

#PRESS_local

Νέα πρωτοβουλία και ψηφιακή πλατφόρμα για τις συνθήκες εργασίας
στα ΜΜΕ της Μακεδονίας – Θράκης

Εκκίνηση από την Αλεξανδρούπολη στις 18/3/2023

Τη νέα πρωτοβουλία της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης, με τίτλο #PRESS_local, καλούνται να αξιοποιήσουν οι δημοσιογράφοι, μέλη και μη της ΕΣΗΕΜ-Θ, που εργάζονται σήμερα σε τοπικά ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων της Βόρειας Ελλάδας.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας, που αναπτύσσεται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (EFJ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Trade Unions for a Fair Recovery» είναι η χαρτογράφηση και η παρακολούθηση  των μεταβολών στις εργασιακές σχέσεις σε όλα τα περιφερειακά ΜΜΕ. Απώτερη επιδίωξη είναι η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα ΜΜΕ της Μακεδονίας και της Θράκης και η παρακολούθηση της εφαρμογής της.

Η πρωτοβουλία και η ψηφιακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιό της θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Αλεξανδρούπολη, στο πρώτο από τα συνολικά τέσσερα εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν για την ενημέρωση των μελών της Ένωσης σχετικά με το νέο εργαλείο που θέτει η  ΕΣΗΕΜ-Θ στη διάθεσή τους.

Το Εργαστήριο στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, από τις 10.00 ως τις 14.00, στο Νομαρχείο (Αίθουσα διαλέξεων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΡΗΤΗ).

Μπορούν να συμμετάσχουν 20 δημοσιογράφοι από Μέσα της Θράκης.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η ενημέρωση/εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας και η συζήτηση με αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ της περιοχής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Εργαστήριο και για να δηλώσετε συμμετοχή, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

 

 Τι είναι το #PRESS_local

Αναπτύσσοντας κοινό βηματισμό με άλλα συνδικάτα και ενώσεις δημοσιογράφων για την ανάπτυξη του ψηφιακού συνδικαλισμού και την ενδυνάμωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη, η ΕΣΗΕΜ-Θ ανέπτυξε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας:

α) θα συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση εργασίας όλων των δημοσιογράφων που εργάζονται για τοπικά μέσα ενημέρωσης σε όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας,

β) θα αναφέρονται προβλήματα και θα τελούν υπό παρακολούθηση αλλαγές σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις συνθήκες εργασίας, τις συμβάσεις, το μοντέλο λειτουργίας των ΜΜΕ, δεοντολογικά θέματα, αμφιλεγόμενες συντακτικές αποφάσεις, νομικά ζητήματα (υποθέσεις δυσφήμησης) κ.ά.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ θα αξιοποιεί, κατόπιν επαλήθευσης, τις ειδοποιήσεις/αναφορές που θα φτάνουν σ΄ αυτήν:

α) για να παρεμβαίνει εγκαίρως, όταν χρειάζεται να λυθούν επείγοντα προβλήματα,

β) να αξιολογεί, βάσει τεκμηρίων, τις συνολικές συνθήκες λειτουργίας των τοπικών ΜΜΕ,

γ) να οργανώσει αναλόγως τη στρατηγική της, όσον αφορά στην άσκηση πιέσεων προς τους εργοδότες ή/και την κυβέρνηση,

δ) να τεκμηριώνει στοιχεία της  διαπραγμάτευσης συλλογικών συμβάσεων με τους εργοδότες.

Για την εξοικείωση με τη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας θα διεξαχθούν τέσσερα (4) εκπαιδευτικά εργαστήρια σε ισάριθμες πόλεις: την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, την Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη. Στα εργαστήρια αυτά θα εκπαιδευτούν συνολικά 80 δημοσιογράφοι (20 άτομα σε κάθε εργαστήριο).

Παράλληλα, μέλη του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ θα επισκεφθούν τις παραπάνω πόλεις κατά τις ίδιες ημερομηνίες για να ενημερωθούν από τα μέλη της Ένωσης σχετικά με τα ζητήματα των αντίστοιχων περιοχών και να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένες συναντήσεις με ιδιοκτήτες ΜΜΕ και εργοδοτικές οργανώσεις.

Για την αποδοτικότερη ανάπτυξη της πρωτοβουλίας η ΕΣΗΕΜ-Θ θα συνεργαστεί με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς  Ελλάδας & Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ)  και την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου & Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), καθιστώντας αυτές κοινωνούς όλων των προϊόντων, υπηρεσιών και επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΜ-Θ, Στρατηγού Καλλάρη 5,  546 22, Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310.243.572 & 2310.243.575, email info@esiemth.gr).

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Facebook Twitter