Πώς συμπληρώνουμε το Πόθεν Έσχες: Ενημερωτική συνάντηση στην ΕΣΗΕΜ-Θ

28 Νοεμβρίου 2016

Ενόψει της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης Πόθεν Έσχες, που τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ έχουν την υποχρέωση να κάνουν ως τις 15 Ιανουαρίου 2017, η ΕΣΗΕΜ-Θ οργανώνει ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, από τις 17.00 έως τις 19.00, στην αίθουσα συνεδρίων της (Στρατηγού Καλλάρη 5, 3ος όροφος).

Στη συνάντηση ομάδα φοροτεχνικών θα δώσει στους συναδέλφους οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν αυτή την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα «ΠΟΘΕΝ» (www.pothen.gr) με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet και ότι η αρμόδια Αρχή, στην οποία οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις είναι η Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, τ.κ. 11853, τηλ.: 2103401945, -946, -951, Fax: 2103401944, e-mail: pothen@hellenic-fiu.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenic-fiu.gr.

Facebook Twitter