Πώς γράφουμε για θέματα Ψυχικής Υγείας – Σεμινάρια για δημοσιογράφους και φοιτητές/σπουδαστές δημοσιογραφίας

13 Μαΐου 2022

Το ΚΜΟΠ- Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η ΕΣΗΕΜ-Θ σας προσκαλούν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνουν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΔΩ: ενΔυνάμωση της προστασΙας των Δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιΩν ψυχικής υγείας».

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε δημοσιογράφους και φοιτητές/σπουδαστές δημοσιογραφίας και θα καλύψουν τα ακόλουθα θέματα:

  • Η Ψυχική υγεία στην Ελλάδα
  • Το νομικό πλαίσιο για την Ψυχική Υγεία
  • Δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
  • Ορολογία και Μη Στιγματιστικός λόγος
  • Δημοσιογραφική Κάλυψη
  • Συνηγορία

Τα σεμινάρια έχουν συνολική διάρκεια 10 ώρες και θα σχηματιστούν τέσσερις ομάδες συμμετεχόντων με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α’ Ομάδα: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 & Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 ώρα: 09.00- 14.00

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ

Β’ Ομάδα: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 & Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 ώρα: 15.00- 20.00

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ

Γ’ Ομάδα: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 & Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 ώρα: 09.00- 14.00

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ

Δ’ Ομάδα: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 & Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 ώρα: 15.00- 20.00

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Χρειάζεται προεγγραφή στον σύνδεσμο που αναλογεί στην Ομάδα στην οποία σας εξυπηρετεί να συμμετάσχετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ντουντουλάκη Ελισάβετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntountoulaki.e@kmop.org ή στο τηλέφωνο 2310534322.

 

Facebook Twitter