Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

11 Μαρτίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους με κάρτα ΟΑΕΔ, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δράσεις με αντικείμενο τον πολιτισμό και σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 11/03/2013 έως και 30/04/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 14:00, στα γραφεία των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:

  • Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ (Εγνατία 154, Μαγδαληνή Σαραφιανού – τηλ. επικοινωνίας 2310 291266)
  • Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Τσακίρη Σοφία –τηλ. επικοινωνίας 2310 994034, Χριστίνα Λιόντα –  τηλ. επικοινωνίας 2310 994009)

 

Facebook Twitter