Πολύπλευρη συνεργασία της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. με τη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

20 Οκτωβρίου 2004
 
Συστηματική συνεργασία σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων θα έχει η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης με τη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ομόθυμη βούληση των δύο πλευρών καταγράφηκε κατά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Γιώργου Τσιότρα στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
Για το σκοπό αυτό θα αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες στους εξής τομείς:

Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας για τα θέματα αιχμής κάθε νομού. Μεταξύ αυτών προτεραιότητα θα δοθεί στην απασχόληση, την ανάπτυξη, τα κοινωνικά θέματα.
Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη για την επικοινωνιακή προώθηση του περιφερειακού τουρισμού στη διεθνή τουριστική αγορά.
Επιτάχυνση της απορρόφησης κονδυλίων για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Κατά τη συζήτηση παρουσιάστηκε ένα σύνολο προτάσεων και σχεδιασμών της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., που δίνουν σύγχρονες απαντήσεις σε μεγάλα αναπτυξιακά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα της περιοχής.
Ο κ. Τσιότρας αναγνώρισε το ρόλο των δημοσιογράφων για να τεθούν επί τάπητος και να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα ζητήματα της Περιφέρειας, όπως είναι το πρόβλημα της ανεργίας, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, η σύγχρονη τουριστική προβολή της περιοχής.
Η συζήτηση επεκτάθηκε σε θέματα του Βαλκανικού Κέντρου Τύπου, που μπορεί να υποστηρίξει εξωστρεφείς δραστηριότητες της Περιφέρειας στα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογραμμίστηκε επίσης η παρουσία μέλους της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Η διεθνής εμβέλεια της Ένωσης μπορεί να συμβάλλει στη μεγαλύτερη προσέλκυση ξένων δημοσιογράφων στη Χαλκιδική, στο Άγιον Όρος, στον Όλυμπο, στην Πέλλα.
Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε να συγκροτηθεί κοινή επιτροπή εργασίας, που θα αποτυπώσει σε βάθος τις δυνατότητες και τις προοπτικές της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Σκοπός της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. είναι να εμπεδωθεί ο ρόλος της ως ανεξάρτητου, «ουδέτερου» και χρήσιμου συμβούλου στα τεκταινόμενα της Περιφέρειας. Άλλωστε, όπως τονίστηκε, «με αυτό το ρόλο, η Ένωση Συντακτών έχει συμβάλει στη δημιουργία μεγάλων θεσμών της πόλης (ΔΕΘ, ΚΘΒΕ), ενώ τα μέλη της υπηρετούν στην πρώτη γραμμή την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη».
 
Facebook Twitter