ΠΟΕΣΥ – Μνημόνιο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

10 Ιουλίου 2023

Μνημόνιο συνεργασίας με το τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπέγραψε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Η υπογραφή του εν λόγω μνημονίου εντάσσεται στον κύκλο συνεργασίας της Ομοσπονδίας με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Σημαντική είναι η πρόβλεψη του μνημονίου για παροχή έκπτωσης 20% επί των διδάκτρων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στα μέλη των Ενώσεων μελών της ΠΟΕΣΥ (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣτΕΕ, ΕΣΠΗΤ), καθώς και η πρόβλεψη για πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος στην ΠΟΕΣΥ και στις Ενώσεις μέλη της.

Το μνημόνιο προβλέπει ακόμη μια σειρά από κοινές δράσεις, όπως:

· Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, θερινών σχολείων και συνεδρίων.

· Διεξαγωγή μελετών και ερευνών τα οποία στοχεύουν στην δημοσιογραφία και το δημοσιογραφικό επάγγελμα και τα ΜΜΕ.

· Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

· Διοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, καθώς και

·Έκδοση συλλογικών τόμων.

Για την ΠΟΕΣΥ, η συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, ειδικά με αυτά τα οποία διαθέτουν τμήματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, είναι πολύ σημαντική, καθώς πέραν του ανοίγματος στην πανεπιστημιακή κοινότητα σχεδιάζονται μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας.

Facebook Twitter