Περιορισμό της πρόσβασης σε πληροφορίες φοβάται η ΕΟΔ

28 Μαΐου 2013

 Την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) προκαλεί πρόταση για την αναθέωρηση ευρωπαϊκής οδηγίας (95/46/ΕΚ) σχετικά με την προστασία δεδομένων, με την οποία μεταφέρεται στα κράτη-μέλη η δικαιοδοσία να θεσπίζουν περιορισμούς στην πρόσβαση δημοσιογράφων σε πληροφορίες. 

Η ΕΟΔ, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, χαιρέτισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τη γενική προστασία των δεδομένων, θεωρώντας ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της νομοθεσίας στην ψηφιακή εποχή, και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο επίπεδο της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER).

Ωστόσο, η τελευταία πρόταση της Προεδρίας του Συμβουλίου σχετικά με το άρθρο 80 της προτεινόμενης οδηγίας για την προστασία δεδομένων έχει συγκλονίσει τη δημοσιογραφική κοινότητα: Σύμφωνα με αυτήν,  η εξαίρεση  που αφορά τη  δημοσιογραφική επεξεργασία δεδομένων, όπως προβλέπουν η ισχύουσα νομοθεσία και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντικαθίσταται από την πρόβλεψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει  “να θεσπίσουν κανόνες (…) για τον συμβιβασμό του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης,  συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής ή και λογοτεχνικής έκφρασης.”

Η  ΕΟΔ θεωρεί αδιανόητο να ακυρωθεί η πρόβλεψη σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων όσον αφορά  τη δημοσιογραφική χρήση. Μια τέτοια διατύπωση θα ισοδυναμούσε με εν λευκώ εξουσιοδότηση προς κάθε κυβέρνηση να καταχραστεί τη νέα οδηγία για την προστασία δεδομένων και να ασκεί λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης και στον Τύπο.

Διαβάστε εδώ την πλήρη θέση της ΕΟΔ για το ζήτημα. 

Facebook Twitter