Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

2 Ιουλίου 2013

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 154 τεύχος Α’ /28-6-2013) παρατείνεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2013η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) όσων είναι υπόχρεοι σύμφωνα με τον ν. 3213/2003.

Η ισχύς της παρούσης πράξεως νομοθετικού περιεχομένου θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, και αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΦΕΚ 154Α 28-06-2013

Facebook Twitter