Παράσταση της ΕΣΗΕΜ-Θ στο ΔΣ της ΔΕΠΘΕ

26 Μαΐου 2010

 

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΠΘΕ παρέστη εκ μέρους της ΕΣΗΕΜ-Θ ο γενικός γραμματέας της Ένωσης, απόντος του προέδρου της στο εξωτερικό, στο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΜ-Θ προέταξε τα θέματα α) της σχεδιαζόμενης περικοπής των μισθών (με αφορμή τις διατάξεις των νόμων 3842/2010 και 3845/2010, σε τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3833/2010), β) της μετατροπής συμβάσεων έργου ορισμένων δημοσιογράφων της ΔΕΠΘΕ σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.
Όσον αφορά στο πρώτο θέμα αναφέρθηκε η επιχειρηματολογία που αναπτύσσει η ΕΣΗΕΜ-Θ και επισημάνθηκε ότι υπάρχει η δυνατότητα να απόσχει η διοίκηση της ΔΕΠΘΕ από κάθε ενέργεια περικοπής των μισθών του προσωπικού, ενεργώντας με βάση τις αρχές του δικαίου και τις διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος.
Για το δεύτερο ζήτημα υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποκατασταθούν σύντομα οι όροι απασχόλησης των συγκεκριμένων συναδέλφων, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που διατηρεί η ΕΣΗΕΜ-Θ με τη διοίκηση της ΔΕΠΘΕ και της ευαισθησίας σε εργασιακά θέματα.
Για αυτά τα δύο ζητήματα ο γγ της ΕΣΗΕΜ-Θ παρέδωσε ισάριθμες επιστολές στον πρόεδρο της διοίκησης της ΔΕΠΘΕ, δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειο Παπαγεωργόπουλο.
Από την πλευρά του ΔΣ της ΔΕΠΘΕ τονίστηκε η δεδομένη ευαισθησία προς τους εργαζόμενους της επιχείρησης, που οφείλει να λειτουργεί κατά τα νόμιμα.
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter