Ως τις 31.10.2021 η θητεία των διοικητικών οργάνων Σωματείων

22 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης ενημερώνει τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ ότι βάσει νόμου (ν.4808/2021, άρθρο 133) η θητεία των διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών σωματείων, που είχε παραταθεί ως το τέλος Ιουνίου, παρατείνεται εκ νέου  ως τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ, παρακολουθώντας τη νομοθετική πρόβλεψη, αναβάλλει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ως τη στιγμή που οι συνθήκες της πανδημίας και η νομοθεσία θα την επιτρέπουν.

Facebook Twitter