Ολοκληρώθηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

24 Οκτωβρίου 2014

Με την εκλογή Οργανωτικού Γραμματέα και Ταμία συμπληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία εκλέχτηκαν ο Νίκος Συνοδινός Οργανωτικός Γραμματέας και η Νέλλη Σπηλιοπούλου Ταμίας.
Η τελική σύνθεση του Δ.Σ. που προέκυψε από το 7ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, έχει ως εξής:
Πρόεδρος Δ.Σ.     Δημήτρης Κουμπιάς     
Α’ Αντιπρόεδρος     Νίκος Καρράς
Β’ Αντιπρόεδρος     Γιώργος Τσιγκλιφύσης
Γενικός Γραμματέας     Γιώργος Σαββίδης
Οργανωτικός Γραμματέας    Νίκος Συνοδινός
Ταμίας    Νέλλη Σπηλιοπούλου
Έφορος     Νέλλη Κατσαμά
Μέλη:     Γιάννης Γκίρμπας
    Γιάννης Μπαζαίος
    Κώστας Ντελέζος
    Έλενα Ριζεάκου
        

 

Facebook Twitter