Οδηγίες για τον ορισμό προσωπικού ασφαλείας στις απεργίες

20 Απριλίου 2016

Το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή όλων των μελών στην απεργία είναι καταστατική υποχρέωση και η παράβαση αυτής  ελέγχεται πειθαρχικά.

Το προσωπικό ασφαλείας ορίζεται από τον φορέα που κηρύσσει την κινητοποίηση, δηλαδή από τη διοίκηση της ΕΣΗΕΜ-Θ. Ωστόσο, καθώς θέσεις προϊσταμένων κατέχουν μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, η διοίκηση έχει αφήσει στη διακριτική ευχέρεια αυτών και μόνον των μελών να ορίζουν προσωπικό ασφαλείας, διαφορετικά μπορεί να το κάνει αυτό η διοίκηση της Ένωσης, όπως συνέβαινε στο παρελθόν και ορίζεται. Το προσωπικό ασφαλείας είναι ο ελάχιστος αριθμός συναδέλφων που θα φροντίζει για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την πρόληψη των καταστροφών σε όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις. Μόνο στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα φροντίζει επίσης για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.  

Το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ επισημαίνει ότι, όπως ο νόμος ορίζει, τα μέλη που θεωρούνται προσωπικό ασφαλείας βρίσκονται σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια της απεργίας εντός των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων και ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, ούτε καλύπτουν γεγονότα που θα μεταδοθούν την επόμενη μέρα, παρά μόνο εφόσον δώσει άδεια η συνδικαλιστική οργάνωση που έχει προκηρύξει την απεργία, με σκοπό την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου σχετικά με ζητήματα ή γεγονότα που κρίνονται ζωτικής σημασίας.

 

Facebook Twitter