Οδηγίες για τις εκλογές της ΕΣΗΕΜ-Θ

25 Νοεμβρίου 2021

1. Την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθούν στην ΕΣΗΕΜ-Θ εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου, του Συμβουλίου Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό, πέντε μελών του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ (τα άλλα τέσσερα μέλη του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος θα προέλθουν από το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ που θα εκλεγεί) και εκλογικών αντιπροσώπων στην ΠΟΕΣΥ.

Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία της Ένωσης, Στρ. Καλλάρη 5, από τις 10.00 έως τις 17.00 και τις δύο παραπάνω ημέρες (29-30 Νοεμβρίου).

Βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων που ισχύουν, πρόσβαση στον χώρο και δικαίωμα ψήφου με φυσική παρουσία στην ΕΣΗΕΜ-Θ έχουν όσοι διαθέτουν: Α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, Β) πιστοποιητικό νόσησης (έως έξι μήνες νωρίτερα), Γ) αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορονοϊό (pcr εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών).

Οι ψηφοφόροι πρέπει να δείχνουν τα παραπάνω πιστοποιητικά στο προσωπικό που θα βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου.

Θα υπάρχουν δύο εκλογικά τμήματα, ένα στο ισόγειο και ένα στον δεύτερο όροφο της ΕΣΗΕΜ-Θ. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός μέσα στο κτίριο, οι ψηφοφόροι θα εισέρχονται σταδιακά ώστε να μη βρίσκονται στα εκλογικά τμήματα ποτέ παραπάνω από τρεις εκλογείς: αυτός που ψηφίζει και οι εκάστοτε δύο επόμενοι. Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα υπάρχει  ένα παραβάν. Κάθε εκλογέας θα πρέπει να ολοκληρώσει την διαδικασία ψήφισης και να αποχωρήσει πριν να εισέλθει ο επόμενος.

 1. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, δηλαδή όσα έχουν εξοφλήσει και τη συνδρομή του έτους 2020. Επίσης δικαίωμα ψήφου έχουν και τα μέλη που εγγράφηκαν εντός του 2021 καταβάλλοντας το αντίτιμο για την εγγραφή τους, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι εξοφλήσει τις συνδρομές τους για το 2021.

Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κάλπες με τις ενδείξεις:

 • Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή
 • Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου | Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό
 • Διοικητικό Συμβούλιο Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜ-Θ
 • Αντιπρόσωποι ΠΟΕΣΥ

Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή μελών ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα είναι λευκά με τα ονόματα των υποψηφίων και τον τίτλο του συνδυασμού.

Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή μελών του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου και του Συμβουλίου Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό θα είναι γαλάζια.

Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή μελών του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος θα είναι ροζ.

Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΠΟΕΣΥ θα είναι κίτρινα.

Οι φάκελοι θα είναι ξεχωριστοί και με τα αντίστοιχα χρώματα για κάθε όργανο.

Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει τόσους σταυρούς όσους και ο αριθμός των μελών του οργάνου.

Συγκεκριμένα:

 • Για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 9 σταυρούς.
 • Για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυρούς.
 • Για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου μέχρι 3 σταυρούς.
 • Για το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β’ βαθμό μέχρι 5 σταυρούς.
 • Για το ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος μέχρι 5 σταυρούς.
 • Για τους αντιπροσώπους στην ΠΟΕΣΥ μέχρι 5 σταυρούς.

Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους σταυρούς, εάν αφορά το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου ή το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου σε Β΄ βαθμό, όπως και το ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜ-Θ είναι άκυρο. Αν αφορά άλλο όργανο, προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, αλλά οι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Κάθε συνδυασμός εκλέγει για κάθε όργανο τόσους υποψηφίους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο για το εν λόγω όργανο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός.

4. Συνδυασμός που το ψηφοδέλτιό του περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τον αριθμό αυτών που εκλέγει, εκλέγει τόσους μόνο, όσοι και οι υποψήφιοί του.

5. Mεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον έλαβε αριθμό ψήφων ίσο και μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο.

6. Οι μη εκλεγέντες για κάθε όργανο θεωρούνται κατά την σειρά των σταυρών προτιμήσεώς τους αναπληρωματικοί των εκλεγέντων.

7. Εκλογικό μέτρο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι το πηλίκο της διαίρεσης (παραλειπομένου του κλάσματος όσο και αν είναι αυτό) του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων διά του αριθμού των εδρών του οργάνου, δηλαδή διά του 9 και 3 αντιστοίχως.

8. Οι αντιπρόσωποι για το Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των τακτικών μελών των Ενώσεων – μελών της, με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, με βάση τον αριθμό των μελών της Ένωσης που ψήφισαν και με πάγιο εκλογικό μέτρο τον αριθμό είκοσι πέντε (25). Αν μετά τη διαίρεση του αριθμού εκείνων που ψήφισαν δια 25 απομένει υπόλοιπο ψήφων μεγαλύτερο από δώδεκα (12), τότε εκλέγεται ένας ακόμα αντιπρόσωπος.

9. Κατά την πρώτη κατανομή κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσους υποψηφίους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο κάθε οργάνου στον αριθμό των ψήφων που έλαβε για κάθε όργανο.

Κατά την δεύτερη κατανομή οι έδρες που μένουν αδιάθετες από την πρώτη κατανομή κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει μία έδρα από την πρώτη κατανομή και το υπόλοιπό τους είναι μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και πλησιάζει προς αυτό.

Κατά την τρίτη κατανομή οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την δεύτερη κατανομή κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Στην τρίτη κατανομή συμμετέχει και συνδυασμός που δεν έλαβε έδρα από την πρώτη κατανομή, με το σύνολο των ψήφων που έλαβε, το οποίο θεωρείται υπόλοιπο.

10Τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια υπολογίζονται μόνο για να βρεθεί ο αριθμός των ψηφισάντων. Δεν υπολογίζονται όμως στην εξεύρεση του εκλογικού μέτρου. Σε κάθε περίπτωση η κρίση περί της ακυρότητας ή μη ενός ψηφοδελτίου ανήκει στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Facebook Twitter