Οδηγίες για την ψηφοφορία της 7ης Ιουνίου

2 Ιουνίου 2004
 
Στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2004 δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (μέχρι και το τέλος του 2003) και με την επίδειξη του Δελτίου Αναγνώρισης της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ, του Δ.Α.Τ. ή διαβατηρίου.

Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει τόσους σταυρούς όσους και ο αριθμός των μελών του οργάνου.
Κάθε ψηφοφόρος λοιπόν έχει δικαίωμα να βάλει:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 9 σταυρούς.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυρούς.
Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 3 σταυρούς.
Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι 3 σταυρούς.
Για το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας μέχρι 5 σταυρούς.
 
Facebook Twitter