Όχι στο μόρφωμα του “μεταβατικού φορέα”

23 Ιουλίου 2013

Σ’ ένα μόρφωμα με καμία προδιαγραφή αξιοπιστίας επιχειρεί η κυβέρνηση να μεταφέρει τη λογική του «μαύρου» που επέλεξε για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

     Ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, η προσχηματική προκήρυξη δείχνει την ξεκάθαρη απόφαση της κυβέρνησης να ακυρώσει την ύπαρξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Οι κατά καιρούς ηχηρές διακηρύξεις για την εθνική ανάγκη να υπάρχει ισχυρή φωνή ενημέρωσης στην περιφέρεια μετατράπηκαν σε πρόβλεψη για ένα ελάχιστο ανταποκριτικό γραφείο Βορείου Ελλάδος, μόλις 39 ατόμων (12 από αυτά δημοσιογράφοι). Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού: Η ΕΡΤ3 και οι περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΑ ως φορείς μετάδοσης της φωνής  της ελληνικής περιφέρειας, του απόδημου ελληνισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού δεν υπάρχουν στους σχεδιασμούς της σημερινής κυβέρνησης.

     Είναι σαφές ότι ο δημοσιογραφικός κόσμος δε θα νομιμοποιήσει την κυβερνητική προσπάθεια να υποκαταστήσει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση με ένα τέτοιου είδους σχήμα. Και ειδικά η Βόρεια Ελλάδα δε θα συμπράξει στην βίαιη ακύρωση του πολυετούς έργου που αποδεδειγμένα έχουν επιτελέσει η ΕΡΤ3 και οι περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΑ.

     Καλούμε όλους τους φορείς της Βόρειας Ελλάδας να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες της ΕΣΗΕΜ-Θ για την ανατροπή αυτών των αποφάσεων.

     Στο πλαίσιο αυτό: 

  • Οι δημοσιογράφοι θα ενισχύσουν την παρουσία τους στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ και θα αναπτύξουν με όσα μέσα διαθέτουν ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στον ρόλο μιας πραγματικά ανεξάρτητης δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. 
  • Η σύμπραξη στον λεγόμενο μεταβατικό φορέα βρίσκει την ΕΣΗΕΜ-Θ αντίθετη. Το ατομικό δικαίωμα κάθε δημοσιογράφου περνά σε αυτή τη φάση, και δεδομένων των συνθηκών και των συσχετισμών, μέσα από το συλλογικό αίτημα, όπως ορίζουν οι καταστατικές αρχές και αξίες της Ένωσης. Όσοι επιλέξουν να συμπράξουν οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν βλάπτουν μόνο τους συναδέλφους τους, αλλά συμβάλλουν στην de facto κατάργηση της ΕΡΤ3, με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες για το παρόν και κυρίως το μέλλον της παρουσίας ραδιοτηλεοπτικού φορέα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
Facebook Twitter