Ο σχεδιασμός δράσης του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας

11 Ιουλίου 2014

Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΜ-Θ, αναπτύχθηκαν προτάσεις και καθορίστηκαν οι στόχοι που θα επιδιωχθεί να υλοποιηθούν κατά την προσεχή περίοδο.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων:

–          Η εξέταση της κατάστασης, που επικρατεί από πλευράς τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, στο Διαδίκτυο και γενικότερα στον Τύπο, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και της απασχόλησης ή μη ικανού αριθμού επαγγελματιών δημοσιογράφων, υπευθύνων για την εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και των νόμων του κράτους.    

–          Ο τρόπος ελέγχου των παραβάσεων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της ΕΣΗΕΜ-Θ και της Πολιτείας.

–          Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα με ειδικές εκδηλώσεις, ανακοινώσεις και επιλεγμένα άρθρα.

–          Η προετοιμασία για την δημιουργία Παρατηρητηρίου κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Για τα παραπάνω θέματα θα υποβληθούν αναλυτικές προτάσεις από τα μέλη του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας, που θα συζητηθούν σε προσεχείς συνεδριάσεις, και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

 

Facebook Twitter