Ο Διευθυντής του ΤΣΠΕΑΘ στην ΕΣΗΕΜ-Θ

3 Φεβρουαρίου 2005
 
Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ενημερώνει τους συναδέλφους ότι τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2005, θα βρίσκεται στα γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ο διευθυντής του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. κ. Γιάννης Παπαδάκης, από τις 10.00 έως τις 13.30.
Όσοι ασφαλισμένοι έχουν απορίες, προβλήματα ή άλλα θέματα που αφορούν την ασφάλισή τους, μπορούν να προσέλθουν ή να τηλεφωνήσουν προκειμένου να ενημερωθούν για την περίπτωσή τους.
 
Facebook Twitter