Νέο Καταστατικό για την ΕΣΗΕΜ-Θ

10 Δεκεμβρίου 2019

Νέο Καταστατικό έχει από σήμερα η ΕΣΗΕΜ-Θ. Η σχετική σημερινή απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγγράφεται ως ιστορική στιγμή στη διαδρομή της Ένωσης προς τα 100 χρόνια δράσης της και γίνεται η αφετηρία για την ανανέωση και την ενίσχυσή της. Η ΕΣΗΕΜ-Θ, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του νέου Καταστατικού της, ανοίγει τις πόρτες της σε όλους ανεξαιρέτως τους δημοσιογράφους, σε όποιο Μέσο κι αν εργάζονται και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Το αποφασιστικό αυτό βήμα ανοίγει τον δρόμο για μια Ένωση όσο γίνεται περισσότερο αντιπροσωπευτική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της νέας εποχής.

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 10/12/2019, με μοναδικό θέμα την τροποποίηση του υπάρχοντος Καταστατικού, έλαβαν μέρος 200 από τα 297 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.

Ψήφισαν: 189 μέλη. Βρέθηκαν στην κάλπη 189 ψηφοδέλτια όλα έγκυρα.

Υπέρ της τροποποίησης του Καταστατικού βρέθηκαν στη διαλογή 158 ψηφοδέλτια, 26 κατά και 5 λευκά.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, η τροποποίησή του πρέπει να εγκριθεί από τα 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών. Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα η τροποποίηση του Καταστατικού εγκρίθηκε.

Τι φέρνει το καινούργιο Καταστατικό

  1. Η επωνυμία του σωματείου γίνεται Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης. Το ακρωνύμιο ΕΣΗΕΜ-Θ, ωστόσο, για ιστορικούς λόγους διατηρείται.
  2. Κάθε δημοσιογράφος που απασχολείται σε οποιοδήποτε Μέσο Ενημέρωσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μισθολόγιο, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, με μερική ή πλήρη απασχόληση) έχει τη δυνατότητα να γίνει μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ. Αρκεί να τεκμηριώσει ότι το μισό του εισοδήματός του από εργασία προέρχεται από τη δημοσιογραφία. Η ηλικία και οι όροι ασφάλισης δεν αποτελούν πια κριτήριο εγγραφής.
  3. Οι εγγραφές των μελών γίνονται σε οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον χρόνο. Η ταυτότητα των τακτικών μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται κάθε χρόνο για τα εργαζόμενα, άνεργα και συνταξιοδοτημένα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ.
  4. Οι θητείες όλων των οργάνων της Ένωσης γίνονται τριετείς.
  5. Τα μέλη μπορούν να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το πολύ για τρεις συνεχόμενες θητείες.
  6. Προβλέπεται δυνατότητα επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου.

 

 

Facebook Twitter