Νέα ΣΣΕ για τον Περιφερειακό Τύπο

16 Αυγούστου 2007

 

Υπογράφτηκε από την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. και από την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.) και τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) η νέα Συλλογική Σύμβαση, η οποία καθορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής των συντακτών στις καθημερινές περιφερειακές  εφημερίδες που εκδίδονται στη Μακεδονία και τη Θράκη, πλην της Θεσσαλονίκης, για το έτος 2007.

Στη νέα σύμβαση προβλέπεται αύξηση 6% επί των αποδοχών που ίσχυαν για όλες τις μισθολογικές βαθμίδες στις 31/12/2006. Τα αναδρομικά που προκύπτουν από 1/1/2007 θα καταβληθούν σε δύο μηνιαίες δόσεις μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2007.
 
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιo

 

Facebook Twitter