Νέα ΣΣΕ για τον Περιφερειακό Τύπο

17 Ιουλίου 2006

 

Υπογράφτηκε από την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. και από την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.) και τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) η νέα Συλλογική Σύμβαση, η οποία καθορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής των συντακτών στις καθημερινές περιφερειακές  εφημερίδες που εκδίδονται στη Μακεδονία και τη Θράκη, πλην της Θεσσαλονίκης, για το έτος 2006.

Στη νέα σύμβαση προβλέπεται αύξηση 5,8% επί των αποδοχών που ίσχυαν για όλες τις μισθολογικές βαθμίδες στις 31/12/2005. Τα αναδρομικά που προκύπτουν από 1/1/2006 θα καταβληθούν σε τρεις μηνιαίες δόσεις μετά την 30ή Ιουλίου 2006.
Επίσης, το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ανέρχεται σε 7% (έναντι 5% το 2005) για κάθε τριετία και μέχρι συμπληρώσεως έξι τριετιών σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Ρητά ορίζεται στη νέα σύμβαση ότι λόγω της ευρύτατης χρήσης Η/Υ και της μέσω αυτών αποστολής κειμένων των ανταποκριτών και των εξωτερικών συντακτών, τόπος παροχής της εργασίας θεωρείται ο τόπος έκδοσης της εφημερίδας, εφόσον το αποστελλόμενο κείμενο παραλαμβάνεται, ανεξαρτήτως αν δημοσιεύεται ή όχι.
 
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter