Νέα Σύμβαση Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ

9 Αυγούστου 2006

 

Υπογράφηκε η νέα Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. και της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος, Επικοινωνίας, η οποία καθορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής των συντακτών που εργάζονται στα μέσα της Δ.Ε.Π.Θ.Ε. (TV 100, FM 100).

Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση, οι αμοιβές των συντακτών των εν λόγω μέσων για τα έτη 2005, 2006 και 2007 εξομοιώνονται πλήρως με τις αμοιβές των εξωτερικών συντακτών στις ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπως αυτές ορίζονται στη Σ.Σ.Ε. μεταξύ Ε.Σ.Η.Ε.Α. και Ε.Ι.Η.Ε.Α. Τα αναδρομικά που προκύπτουν θα καταβληθούν σε μηνιαίες δόσεις ως το τέλος του 2006.
Βάσει της ίδιας σύμβασης, η αναπαραγωγή της πνευματικής δημιουργίας του συντάκτη, όπως αυτή ορίζεται από τη νομοθεσία, απαγορεύεται χωρίς τη συγκατάθεσή του.
 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter