Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την Ε.Ι.Η.Ε.Ε και τον Σ.Η.Π.Ε.

21 Ιουλίου 2004
 
Στις 12 Ιουλίου, υπογράφτηκε, από την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. και από την άλλη πλευρά από την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.) και το Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) Συλλογική Σύμβαση η οποία καθορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής των συντακτών στις καθημερινές επαρχιακές εφημερίδες που είναι μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών και του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων.

Με τη σύμβαση για το 2004, εκτός από την αύξηση των αποδοχών που ίσχυαν στις 31.12.2003, έγιναν αποδεκτά τα αιτήματα της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για
-αναγνώριση προϋπηρεσίας από όμοια εργασία, ανεξάρτητα από τον εργοδότη στον οποίο προσέφερε ο δημοσιογράφος τις υπηρεσίες του, που να αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη ή από το ασφαλιστικό βιβλιάριο ενσήμων.
-αμοιβή με το 1/2 του εισαγωγικού μισθού, για ένα τρίμηνο, από την έναρξη της απασχόλησης του νεοπροσλαμβανόμενου (δοκίμου) δημοσιογράφου, οπότε εφόσον συνεχίζεται η σχέση εργασίας του, αυτός εντάσσεται κανονικά στην πρώτη κλίμακα του μισθολογίου
Τα αναδρομικά, από την 1.1.2004, θα καταβληθούν σε 3 μηνιαίες δόσεις από την υπογραφή της Σ.Σ.Ε.
Στη Σύμβαση που υπογράφτηκε υπάρχει και η δέσμευση για την τήρηση των όρων της (καταβολή των αμοιβών και επιδομάτων που καθορίζονται στη σύμβαση) από τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων και του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων.
 
Facebook Twitter