Νέα σεμινάρια Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας

23 Μαρτίου 2005
 
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης ενημερώνει τα μέλη της ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (Ε.Κ.Δ.), διοργανώνει δύο σεμινάρια στις Βρυξέλλες, το πρώτο στις 18-20 Απριλίου και το δεύτερο στις 18-20 Μαΐου,  για δημοσιογράφους οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με θέματα που αφορούν την Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τριήμερα σεμινάρια, που διοργανώνονται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, αφορούν τις πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε., ιδιαίτερα στους τομείς της πρόληψης σύγκρουσης και της διαχείρισης κρίσεων. Η  Επίτροπος Benita Ferrero-Waldner και υψηλόβαθμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου είναι μεταξύ των ομιλητών, καθώς επίσης και εμπειρογνώμονες και από τα δύο όργανα.
Τα μέλη που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια,  παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ, στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή, το βιογραφικό τους σημείωμα και μια συστατική επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους.
Η τελευταία προθεσμία υποβολής των ανωτέρω είναι 1 Απριλίου για το  πρώτο σεμινάριο και 1 Μαΐου για το δεύτερο. Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ε.Κ.Δ. στο Μάαστριχτ, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.
 
Facebook Twitter