Νέα προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων «Πόθεν Έσχες»

1 Ιουλίου 2014

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 141 τεύχος Α’/27-6-2014) διάταξη για την προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες).

Συγκεκριμένα, οι υπόχρεοι του ν.3213/2003 μπορούν να καταθέσουν τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Φέτος, μετά από παράταση που δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι η 14η Ιουλίου 2014.

 

Facebook Twitter