Νέα Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση Καταστατικού

26 Φεβρουαρίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης καλεί τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Καταστατικού σε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός (ΔΕΘ, περίπτερο 8, Αίθουσα Α)  με μοναδικό θέμα την τροποποίηση Καταστατικού.
Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Καταστατικού στις περιπτώσεις που η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με θέμα την τροποποίηση Καταστατικού, απαιτείται η παρουσία του 50%+1 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που είναι παρόντα.
Λόγω των αυξημένων προϋποθέσεων απαρτίας, η παρουσία ΟΛΩΝ των συναδέλφων είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
Το σύνολο των προς ψήφιση τροποποιούμενων διατάξεων έχει αποσταλεί σε όλους τους συναδέλφους ταχυδρομικά, καθώς και με e-mail. Έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΜ-Θ (www.esiemth.gr), στο πεδίο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

Facebook Twitter