Να επιστραφούν τα χρήματα του ομολόγου στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

18 Απριλίου 2007

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης, με όλη την απαιτούμενη προσοχή διερευνά από την πρώτη στιγμή το ζήτημα του δομημένου ομολόγου αξίας 130 εκατομμυρίων ευρώ που προμηθεύτηκε το ΤΣΠΕΑΘ. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από το Ταμείο κάθε δυνατή διευκρίνιση και τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης κατά την οποία αποφασίστηκε η αγορά του επίμαχου ομολόγου.

Τα στοιχεία που έλαβε, μαζί με ένα απόσπασμα πρακτικών το οποίο, αν μη τι άλλο, μαρτυρεί μεγάλη σπουδή στη λήψη της απόφασης αγοράς του ομολόγου και διασαφηνίζει ότι τη σχετική πρόταση υπέβαλε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Δ. Καπράνος, δεν επαρκούν για να αρθεί, αν μη τι άλλο, η αίσθηση αδιαφάνειας που καλύπτει τη διαδικασία.
Για τον λόγο αυτόν το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ. ζητεί:

 

  • Να επιστραφούν άμεσα από το Δημόσιο τα χρήματα του αποθεματικού του ΤΣΠΕΑΘ, τόσο το αρχικό κεφάλαιο όσο και οι τόκοι.
  • Να παραιτηθεί άμεσα ο Πρόεδρος του Ταμείου, καθώς και το Διοικητικό του Συμβούλιο.
  • Να διασφαλιστεί με νομοθετική ρύθμιση η θεσμική εκπροσώπηση όλων των Ενώσεων του κλάδου στο Δ.Σ. του ΤΣΠΕΑΘ.
  • Να διοριστεί νέος πρόεδρος με την σύμφωνη γνώμη όλων των Ενώσεων.

 Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ., σε πλήρη συντονισμό με τις άλλες Ενώσεις Συντακτών, θα εξαντλήσει όλα τα πρόσφορα και νόμιμα μέσα, ώστε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει η παραμικρή απώλεια στα χρήματά τους τα οποία διαχειρίζεται το Ταμείο, και ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν σε όσους εμπλέκονται στον χειρισμό αυτής της επένδυσης.
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter