Μετάθεση εκλογών εργασιακών εκπροσώπων

21 Ιουλίου 2004
 
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 παράγρ. 2 του Καταστατικού περί εκλογής εργασιακών εκπροσώπων, αποφάσισε τη μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών για τους εξής λόγους:

Το Καταστατικό ορίζει ως χρόνο διεξαγωγής των εκλογών το 15νθήμερο μετά τη συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, που φέτος πραγματοποιήθηκε στις 23/6/2004. Επειδή η διενέργεια των αρχαιρεσιών σε θερινή περίοδο η οποία ειδικά φέτος λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα αδυναμίας συμμετοχής των συναδέλφων, αποφασίστηκε η τήρηση του πνεύματος του καταστατικού για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών συμμετοχής του εκλογικού σώματος.
Για τους λόγους αυτούς, ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών μετατίθεται σε περίοδο αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί εγκαίρως προκειμένου να κατατεθούν οι υποψηφιότητες.
 
Facebook Twitter