Μετάταξη μελών

21 Απριλίου 2008

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετατάσσονται στην κατηγορία των τακτικών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. οι συνάδελφοι:

 

1.        

Κόλκας Σταύρος

2.        

Κοϊβέρογλου Κωνσταντίνος

3.        

Σαββόπουλος Αλέξανδρος

4.        

Μπαζδριγιάννη Μαρία

5.        

Κασσαβέτης Δημήτριος

6.        

Αβραμίδου Αργυρή

7.        

Πανταζίδης Γεώργιος

8.        

Χατζηβασιλείου Ευτέρπη

9.        

Μουρελής Σταμάτης

10.    

Ιωαννίδου Λεμονιά

11.    

Μπούζας Μιχαήλ

12.    

Αμανατίδου Μαρία

13.    

Μπάσιας Δημήτριος

14.    

Βασβάνη Λεμονιά

15.    

Κουζούφη Μαρία

16.    

Τζαντζαράς Κωνσταντίνος

17.    

Μαντζιούκης Γεώργιος

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter