Μεσογειακό Παρατηρητήριο κατά της Παραπληροφόρησης (MedDMO)

30 Νοεμβρίου 2022

Η ΕΣΗΕΜ-Θ σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος Μεσογειακό Παρατηρητήριο κατά της Παραπληροφόρησης (MedDMO), που θα γίνει αύριο, Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, από τις 11.30 ως τις 14.00,  στην Αίθουσα Συνεδρίων της ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρατηγού Καλλάρη 5, 3ος όροφος).

Το MedDMO αποτελεί τον κόμβο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου (EDMO) που θα καλύπτει τα νοτιοανατολικά ευρωπαϊκά σύνορα, με τη συμμετοχή τριών χωρών:  Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα. Το MedDMO συγκεντρώνει δραστηριότητες γύρω από την έρευνα της παραπληροφόρησης, τον έλεγχο των γεγονότων και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στελεχωμένο από οργανισμούς με διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και δραστηριότητα στον σχετικό τομέα και σημαντική συμμετοχή στα οικοσυστήματα των μέσων ενημέρωσης των τριών χωρών.

Η ΕΣΗΕΜΘ συγκαταλέγεται στην εξωτερική κοινότητα εμπειρογνωμόνων του προγράμματος.

Η γλώσσα εργασίας στις παρουσιάσεις θα είναι τα αγγλικά και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 • Το Μεσογειακό Παρατηρητήριο κατά της Παραπληροφόρησης (MedDMO) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κατά της Παραπληροφόρησης (ΕDMO)
 • Τα οικοσυστήματα των Μέσων Ενημέρωσης στον Ευρωπαϊκό Νότο: Προκλήσεις και απειλές κατά της δημοσιογραφίας σε μια εποχή σύγχυσης
 • Μέθοδοι επαλήθευσης ειδήσεων
 • Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στην Ελλάδα
 • Η αναγνώριση της ψευδοεπιστήμης στο YouTube και πώς αντιμετωπίζεται στην Κύπρο
 • Αναζήτηση και επικοινωνία γεγονότων σε χώρες με ΜΜΕ υπό πολιτική επιρροή
 • Εργαλεία και περιβάλλον συλλογικής επαλήθευσης ειδήσεων
 • Ερωτήσεις και συζήτηση

Το MedDMO σχεδιάζει να δημιουργήσει μια τεχνολογική πλατφόρμα που θα συνδέεται άμεσα με την σχετική υποδομή του EDMO και θα εξυπηρετεί έρευνα που θα τροφοδοτεί τους άλλους εθνικούς κόμβους με πολύτιμες πληροφορίες σε καθημερινή βάση. Η διεπιστημονική κοινοπραξία MedDMO αποτελείται από του παρακάτω εταίρους:

 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) – συντονιστής
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Athens Technology Center
 • Ελληνικά Hoaxes
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Agence France-Presse (AFP)
 • Malta Times
 • University of Malta

Στον πυρήνα του MedDMO προβλέπονται δραστηριότητες γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες αποσκοπούν στην  ευαισθητοποίηση και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης μεταξύ των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Οι εταίροι του MedDMO θα αναπτύξουν και θα συμπεριλάβουν εκπαιδευτικό υλικό στα προγράμματα σπουδών των κορυφαίων τμημάτων που σχετίζονται με τη δημοσιογραφία. Επίσης θα οργανώσουν εκστρατείες ενημέρωσης που θα απευθύνονται σε όλα τα σχετικά ακροατήρια.

Facebook Twitter