Μαθήματα διαδικτυακών υπηρεσιών και ηλεκτρονικής σελιδοποίησης από το ΑΠΘ

10 Ιανουαρίου 2014

Δύο προγράμματα επιμόρφωσης με αντικείμενα Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Εργαλεία και Θέματα Ηλεκτρονικής Σελιδοποίησης θα πραγματοποιήσει το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Στο πρόγραμμα που αφορά διαδικτυακές υπηρεσίες και εργαλεία οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν βασικά θεωρητικά θέματα αλλά και εργαστηριακές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, να δημοσιεύουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο (κείμενο και πολυμεσικό υλικό) αλλά και να εργάζονται συνεργατικά μέσω του διαδικτύου. Σε 36 διδακτικές ώρες, συνολικά, θα αναπτυχθούν οι εξής θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στο Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, HTML, Kompozer, Expression Web, Blogs –  Wiki – RSS, CMS, WordPress, Google docs.

Αντιστοίχως, σκοπός του προγράμματος για Θέματα Ηλεκτρονικής Σελιδοποίησης είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα ηλεκτρονικών εκδόσεων μέσα από τη διδασκαλία των βασικών αρχών ηλεκτρονικής σελιδοποίησης και τις διαδικασίες εκτύπωσης εντύπων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην εκμάθηση βασικών στοιχείων των δύο βασικότερων εφαρμογών ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, των QuarkXpress και Indesign. Σε 36 διδακτικές ώρες θα αναπτυχθούν οι θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην τεχνολογία του τύπου και την Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση  Εντύπου, Χρήση του  QuarkXpress και του InDesign.

Τα πρόγράμματα απευθύνονται σε εργαζομένους αλλά και ανέργους του τομέα των ΜΜΕ (δημοσιογράφους, τεχνικούς, κλπ), σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, αλλά και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 8/1/2014 έως 2/2/2014 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση για τα μαθήματα διαδικτυακών υπηρεσιών θα τη βρείτε εδώ. Την αίτηση για τα μαθήματα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)

Για να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να παρακολουθήσουν τα προγράμματα, τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί και/ή Δευτέρα και Τετάρτη πρωί αναλόγως με τις προτιμήσεις των εκπαιδευομένων.

Το κόστος συμμετοχής στο καθένα απο τα δύο προγράμματα ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014). Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται στις 10 Φεβρουαρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-learn@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310992065 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τις ώρες 10:00-13:00.

 

Facebook Twitter