Κινητοποιήσεις στην Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική ΑΕ

15 Ιουνίου 2005
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης, με διαδοχικές ενέργειές του, εξάντλησε όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης με τη διοίκηση της «Μακεδονικής Εκδοτικής εκτυπωτικής ΑΕ», με στόχο να επιλυθούν τα προβλήματα που υφίστανται στο συγκρότημα και τα οποία αφορούν στην καθυστέρηση της καταβολής των αμοιβών στους εργαζόμενους δημοσιογράφους και τη μη τήρηση όρων της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Στο εξαιρετικά παρατεταμένο χρονικό διάστημα (εγγίζει τον ένα χρόνο) που υφίστανται τα συγκεκριμένα προβλήματα στην «Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική», τόσο η διοίκηση της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τήρησαν στάση μεγάλης ανοχής και επέδειξαν ειλικρινή διάθεση συνεργασίας με την εργοδοσία, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στην εργασιακή ειρήνη και την εύρυθμη λειτουργία των εφημερίδων.
Η διοίκηση του συγκροτήματος δεσμεύτηκε  ενώπιον του Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ότι όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων θα εκπληρωθούν ως τις 31 Μαρτίου 2005 αρχικώς, και εντέλει, έπειτα από νέα συζήτηση, ως τις 16 Ιουνίου 2005. Η τελική αυτή δέσμευση όμως δεν τηρήθηκε, παρά και την προειδοποίηση της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ότι σε αυτήν την περίπτωση θα αντιδράσει με αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., αποφάσισε ομόφωνα να κηρύξει στις εφημερίδες «Μακεδονία», «Θεσσαλονίκη» και «Σπορ του Βορρά» τις ακόλουθες κινητοποιήσεις:
– Δίωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2005, από τις 4 μ.μ. έως τις 6 μ.μ.
– Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2005, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ
– Τετράωρη στάση εργασίας την Τρίτη 21 Ιουνίου 2005, από τις 4 μ.μ έως τις 8 μ.μ.
– Εικοσιτετράωρη απεργία από τις 6 π.μ της Πέμπτης 23 Ιουνίου 2005 έως τις 6 π.μ. της Παρασκευής 24 Ιουνίου 2005.
Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με όποιον τρόπο κρίνει πρόσφορο το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι, μέλη και μη μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., που απασχολούνται στις παραπάνω εφημερίδες, να μετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας οι συνάδελφοι οφείλουν να παραμείνουν στον χώρο εργασίας τους, μη εργαζόμενοι.
Την περιφρούρηση των στάσεων εργασίας αναλαμβάνουν οι εργασιακοί εκπρόσωποι της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. στις παραπάνω εφημερίδες. Για την περιφρούρηση της απεργίας θα οριστεί σχετική επιτροπή.
 
Facebook Twitter