Kύκλος σεμιναρίων για τα Νέα Μέσα

16 Δεκεμβρίου 2013

Η ανάπτυξη της δημοσιογραφίας στο ψηφιακό περιβάλλον και οι μεταβολές στην παραγωγή, τη διαμόρφωση, τη  διακίνηση και την κατανάλωση της Ενημέρωσης μέσα σε αυτό είναι το αντικείμενο έντεκα σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Τα σεμινάρια προετοίμασε το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας του με την ΕΣΗΕΜ-Θ και το Μορφωτικό Ίδρυμά της. Μπορούν να τα παρακολουθήσουν δημοσιογράφοι (μέλη και μη μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ), φοιτητές και σπουδαστές δημοσιογραφίας. Θα πραγματοποιηθούν όλα στην αίθουσα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ (Μορκεντάου 1, 1ος όροφος), θα έχουν δίωρη διάρκεια και θα αρχίζουν στις 19.00.

Η έναρξη του κύκλου θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, και οι διαθέσιμες θέσεις για κάθε σεμινάριο είναι 50. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την Αίτηση Συμμετοχής, που θα αναρτάται κάθε μήνα για τα σεμινάρια του επομένου.

Τα τέσσερα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο, για τα οποία μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής,  είναι τα εξής:

8/1/14: Ρευστή δημοσιογραφία: νέα μέσα, νέα κοινά, νέοι ρόλοι

Γρηγόρης Πασχαλίδης, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ-ΑΠΘ 

Χαρτογράφηση των αλλαγών που έχει επιφέρει ή/και δρομολογήσει η ψηφιακή συνθήκη στη δημοσιογραφική λειτουργία, εστιάζοντας στους ακόλουθους τρεις βασικούς άξονες: τη φυσιογνωμία των ίδιων των μέσων μαζικής επικοινωνίας, τα ήθη και τις πρακτικές του κοινού, και τους επαγγελματικούς όρους και ρόλους των δημοσιογράφων.

15/1/14: Social media: νέα μέσα κοινωνικοποίησης ή απομόνωσης;

Βασίλης Βαμβακάς, λέκτορας Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ-ΑΠΘ

Διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν τις διαπροσωπικές και διαμεσολαβημένες κοινωνικές σχέσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεταβολές που προκαλούν στην ανάμειξη της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, στον κατακερματισμό του δημόσιου λόγου, στον διαδικτυακό ακτιβισμό, στον εκδημοκρατισμό της αυτοβιογραφίας, στη μαζικοποίηση των διαμορφωτών κοινής γνώμης, στην εξ αποστάσεως κοινωνικότητα και τη διάδοση ενός ήθους αλληλοπαρακολούθησης.

22/1/14:  Διαδίκτυο‐Υπηρεσίες/εφαρμογές: Η εξέλιξη από το Web 1.0 στο Web 2.0… στο Web 3.0

Ανδρέας Βέγλης, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ-ΑΠΘ

Παρουσιάζεται η εξέλιξη των υπηρεσιών του διαδικτύου από την εμφάνισή του έως σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υπηρεσίες/εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ για τη διανομή των ειδήσεων. Τέλος γίνεται αναφορά στις διαδικτυακές υπηρεσίες που αναμένεται να εμφανιστούν στο άμεσο μέλλον.

29/1/14: Η πνευματική ιδιοκτησία στα ιστολόγια & στα Νέα Μέσα

Έλσα Δεληγιάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ-ΑΠΘ

Η εισήγηση αυτή έχει ως στόχο: Ι. Να παρουσιάσει τις νέες μορφές πνευματικής δημιουργίας και τις νέες ταυτότητες δημιουργών (χρήστης – δημιουργός – παραγωγός, κλπ.) που αναδύονται στα ιστολόγια και στα Νέα Μέσα, τους κανόνες και τα ήθη τους, καθώς και τα δικαιώματά τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. II. Να παρουσιάσει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των χρηστών των Νέων Μέσων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. ΙΙΙ. Να διαγράψει το πεδίο σύγκρουσης χρηστών / δικαιούχων (μέσα από τις πρακτικές των πρώτων που ζημιώνουν ή και παραβιάζουν τα δικαιώματα των δεύτερων), τα αδιέξοδα, καθώς και τα όρια που φαίνεται να τίθενται στη δράση του καθενός. ΙΙΙ. Να διερευνήσει τα εναλλακτικά συστήματα αδειοδότησης & χρηματοδότησης της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του τρίμηνου κύκλου σεμιναρίων. 

Facebook Twitter